fbpx

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR

Opis podjetja

Smo šola s stoletno tradicijo in izobražujemo po različnih programih prehranske verige:

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Izvajamo višješolske študijske programe
• Upravljanje podeželja in krajine
• Živilstvo in prehrana
• Gostinstvo in turizem
• Naravovarstvo

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
• Veterinarski tehnik
• Naravovarstveni tehnik
• Kmetijsko-podjetniški tehnik
• Živilsko-prehranski tehnik
• Kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI)
• Živilsko-prehranski tehnik (PTI)
• Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
• Slaščičar
• Pek
• Pomočnik v biotehni

Galerija 

Obiščite nas na sejmu, z veseljem si bomo vzeli čas in odgovorili na vsa vaša vprašanja

Dvorana: E / Razstavni prostor: 21a

Kontakt

WEB FAIR