fbpx
Podeljena sejemska priznanja!
12/09/2019
Do kdaj si bomo še lahko privoščili, da bomo brez lastne sončne elektrarne?
13/09/2019

Dogovor za razvoj regij

Dogovor za razvoj regij (DRR) je nov instrument regionalne politike, ki je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje Regionalni razvojni program tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

 

MGRT je novembra 2015 objavilo Prvo povabilo DRR. Skupno število projektov v podpisanih dogovorih iz obeh povabil skupaj je 241, skupna vrednost sofinanciranja s strani države v podpisanih dogovorih pa znaša 479,7 milijonov evrov. Izbor in izvedba sofinanciranih projektov ima vpliv na: gospodarsko rast in delovna mesta, pozitiven vpliv na okolje, učinek na razvoj človeškega potenciala, prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije, regionalna celovitost, razvojna specializacija in med regionalno sodelovanje.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je povedal: “Me veseli, da smo izkoristili sejem MOS tudi za srečanje regij in izmenjavo mnenj. Da se tega zaveda tudi država nedvomno dokazuje tudi nov instrument regionalne politike t. i. dogovor za razvoj regij,” ki ga izvajajo na MGRT v sodelovanju z drugimi resorji.

 

“Postavili smo nove temelje razvojno naravnanega financiranja v dvanajstih slovenskih regijah,” pove minister Počivalšek in nadaljuje, da je bil prehod iz stare sheme zelo težaven. “Podpiramo državne projekte, ki pospešujejo razvoj regij predvsem pa, izboljšujejo življenje ljudi tudi v najbolj oddaljenih regijah od prestolnice,” povzame bistvo projekta minister Počivalšek. Ti projekti končujejo različne dejavnosti, kot so odvajanje in čiščenje komunalnih voda, urejanje kolesarskih poti, vzpostavljanje bivalnih enot za starejše, spodbujanje socialnega podjetništva, vzpostavitev regijske štipendijske sheme.

 

Velik poudarek predstavnikov je bilo tudi mišljenje Slovencev in Slovenk, da je avto edini način prevoza. Več kot 80 odstotkov prebivalcev za svojo pot na delo še vedno izbere avto, če tudi imajo na voljo druge rešitve, kot so Javni potniški promet, izposoja javnih koles, peš … Projekti, kot so ta, se morajo poleg gradnje infrastrukture ukvarjati tudi s promocijo drugačne mobilnosti, saj bodo le tako zaživeli v takšni luči, kot so bili namenjeni.

WEB FAIR