fbpx
Vesoljsko središče na MOS-u
11/09/2019
Od hloda do polizdelka in izdelka
11/09/2019

Je Slovenija dovolj podjetna?

»Živimo v obdobju velikih sprememb in pozitivne spremembe ustvarjajo ljudje z vizijo, s pozitivno energijo in željo po sodelovanju. Sledimo motu Rastemo skupaj, ki ne velja le med zaposlenimi ampak tudi med mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, saj le ta rastejo skupaj z nami,« je na dogodku Podjetja Slovenija, ki se je odvil na 52. MOS, poudarila direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, mag. Maja Tomanič Vidovič.

 

Da bi mikro, mala in srednje velika podjetja lahko rastla, v Slovenskem podjetniškem skladu z različnimi oblikami finančnih spodbud krepijo razvoj slovenskih MSP-jev. In prav o teh oblikah finančnih spodbud so spregovorili na letošnjem dogodku. »Finančna sredstva lahko izkoristijo za različne razvojne aktivnosti ter si na ta način zagotovijo konkurenčno okolje in boljši položaj na trgu. V letošnjem letu smo skupno podprli že več kot 3.500 projektov, od tega preko 1800 projektov v okviru finančnih spodbud in več kot 1.700 projektov v okviru enostavnih spodbud za MSP t.i. vavčerjev. Skupno smo do sedaj odobrili že okoli 115 milijonov evrov različnih finančnih in vsebinskih spodbud. Nekaj sredstev do konca leta še ostaja prostih, preostanek bodo lahko podjetja koristila v okviru različnih javnih razpisov in pozivov,« je pojasnila mag. Vidovičeva.

 

Do konca leta je tako na voljo še okoli 25 milijonov evrov, razpisi pa so v glavnem namenjeni digitalni transformaciji podjetja, saj je ta, poleg vseh ostalih podjetniških veščin, eden ključnih dejavnikov uspeha. »Digitalizacija je v teh časih ključna. Pomembno je, da ima podjetje pravo informacijo v pravem času.« Na voljo bosta razpisa za semenski kapital in za posebne spodbude za digitalno transformacijo podjetij.

Svoje vloge pri ustvarjanju podjetniških priložnosti in zagotavljanju zmožnosti za njihovo uresničevanje se zavedajo tudi na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podjetjem pomagajo ustvarjati okolje, ki jim bo pomagalo uresničiti potencial. Tako bodo sredstva namenjali digitalnim strategijam, dvigu digitalnih kompetenc, digitalnemu marketingu in kibernetski varnosti.

»Ogromno podjetij je v ta namen že izkoristilo vavčerje, kar okoli 1.700. »Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti za MSP-je. Obravnavamo jih prednostno, to je v roku petnajst delovnih dni, na voljo so skozi vse leto, pri pripravi vlog pa nudimo tudi brezplačno pomoč. Sofinanciranje je v višini 60 odstotkov oziroma do največ 10 tisoč evrov. Podjetje lahko v koledarskem letu izkoristi največ tri vavčerje oziroma do 30 tisoč evrov,« je poudarila Marlen Skarlovnik iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Druga vrsta spodbude pa so namenjena podjetjem z najmanj petimi zaposlenimi, še zlasti tistimi, ki imajo sedeže ali podružnice v vzhodni kohezijski regiji. S tem razpisom podpirajo digitalne transformacije ključnih proizvodnih poslovnih procesov in tehnično opremljenost. Financiranje je možno v znesku od 30 do 100 tisoč evrov, priznanih pa je do 60 odstotkov upravičenih stroškov.

 

»Živimo v hitro rastočem svetu, kjer večina komunikacije poteka s pomočjo digitalnih tehnologij. V poslovnem svetu se čedalje manj pogovarjamo, zato je digitalizacija ključna usmeritev ministrstva,« je dodal državni sekretar za ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Franc Vesel. Slovenija se je po indeksu digitalnega gospodarstva med članicami EU uvrstila že na 17. mesto. Na ministrstvu pa kljub temu ocenjujejo, da bo več pozornosti treba posvetiti integraciji digitalne tehnologije in krepitvi usposobljenosti kadrov. »Znanje je tiso, ki nam daje moč in prinaša napredek. Nadaljevati moramo z ukrepi za digitalno transformacijo, pri čemer ne mislim le v podjetjih, ampak tudi v industriji. Slovenija naj postane referenčno okolje za uvajanje inovativnih digitalnih pristopov,« je poudaril Vesel.

 

»Vsak zna v mirnem morju jadrat, v razburkanem pa je to bolj umetnost. Na ministrstvu smo vedno v razburkanem morju, osredotočeni na inovativne koncepte in poenostavitve, na e – prijave, hitrejšo obravnavo vlog do upravičencev. Intenzivno delamo na izplačilih, zato s partnerji in upravičenci gradimo odnos, ki temelji na poštenosti,« je dodala mag. Karin Žvokelj Jazbinšek iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odprtih je 12 javnih razpisov v višini 80 milijonov evrov z odpiranji do konca leta. Objavili bodo še sedem razpisov v višini 54 milijonov evrov, najverjetneje v oktobru. »Po 2021 – 2027 se bomo osredotočili na inovativne in pametne gospodarske preobrazbe, zeleno in krožno gospodarstvo, na izboljšanje mobilnosti in regionalne povezljivosti. Ali kot bi dejal Winston Churchill, uspeh ni nikoli dokončen,« je zaključila mag. Žvokelj Jazbinškova.

WEB FAIR