fbpx
54. MOS – Cilj je dosežen in presežen
18/09/2022
Sejemsko promocijska prireditev – V službi domovine
27/10/2022

Stičišče znanosti in gospodarstva projekt MIZŠ na 54 mednarodnem sejmu MOS

Na 54. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS), ki je potekal v Celju od 14. do 18. septembra, so se že petič v »Stičišču znanosti in gospodarstva« predstavile poglavitne raziskovalne inštitucije v Sloveniji. Letos je bil posebni poudarek na predstavitvi znanstvenih dosežkov inštitutov, fakultet in univerz in visoko tehnoloških podjetji. Predstavilo se je več kot 40 partnerjev, v to so všteti različni odseki in laboratoriji inštitutov in fakultet, ter Centri odličnosti in SRIP – Zdravje, ter pisarne in centri za prenos tehnologij in seveda visokotehnološka podjetja in različna združenja.

Sejemski utrip

Bilo je predstavljeno več kot 100 inovacij in izdelkov. Bile so predstavljene nove tehnologije in tehnološki procesi, ter novi poklici in izobraževalni programi. Bila je predstavljena tudi Industrija 4.0 in prihajajoča Industrija 5.0 in »Družba 5.0«. Digitalizacija in digitalna preobrazba in pot v digitalno konvergenco. Predstavljene si bile tudi konvergenčne tehnologije  NBIC in DARQ in tudi potreba po nabavi opreme za »Protonsko terapijo« pri nas. Predstavljena so bila tudi področja povezana inovacijami in izdelki in sicer; elektronike, mehatronike, avtomatike, robotike, energetike, IKT, nanotehnologije, bionike in vesoljske tehnologije in drugo.

V okviri »Stičišča znanosti in gospodarstva« sta bila predstavljena tudi oba slovenska nanosatelita Trisat in Trisat – R, ki sta že v vesolju in ki sta nastala v odličnem sodelovanju in povezovanje med Univerzo v Maribor, (FERI) in visokotehnološkim podjetjem SkyLabs. Predstavljena je bila tudi bionika kot podporni svet sodobne medicine. Podeljena so bila tudi sejemska priznanja Celjskega sejma in kar tri priznanja so bila podeljena znotraj »Stičišča znanosti in gospodarstva«. Bronasto priznanje je za inovacije prejel Kemijski inštitut iz Ljubljane. Srebrno priznanje je prejelo visokotehnološko podjetje SkyLabs iz Maribora. Zlato priznanje sta prejela Janez Škrlec in prof. dr. Aleš Holobar iz FERI – Univerze v Mariboru. Priznanje je bilo podeljeno za inovacije na področju bionike s poudarkom na človeški bioniki kot podpornem svetu sodobne medicine. Bionika je bila predstavljena tudi s pomočjo virtualnega bioničnega človeka in prve izdaje slovenske knjige o bioniki pri nas.

Podeljena priznanja v okviru, »Stičišča znanosti in gospodarstva«

Med bolj izstopajoče v okviru »Stičišča znanosti in gospodarstva«  lahko uvrstimo; FERI – Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Institut Jožef Stefan (z različnimi odseki), Kemijski inštitut v Ljubljani (z različnimi laboratoriji), CO Nanocenter, CO Namaste, IJS CTT, SIS EGIZ, ZRS Bistra Ptuj, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Visoka šola za bioniko na Ptuju, NIB, FS –  UM in FS – UL in drugi. Med podjetji izstopajo; Skylabs d.o.o, Mycol d,o,o, PS d.o.o iz logatca, Miel elektronika d.o.o, Inea d.o.o, Nanotul d.o.o, Cosylabs d.d, ADD ProS d.o.o, RLS d.o.o, Makro Team d.o.o, Inkubator d.o.o iz Sežane, Dobre rešitve d.o.o, EKOSEN d.o.o,  EUREL d.o.o, Bucik d.o.o, Intri d.o.o,  Inkubator d.o.o, revija IRT 3000, Ventil, Finance – Tovarna leta in drugi.

Obisk predstavnikov MIZŠ (Direktorata za znanost)

Stičišče znanosti in gospodarstva so obiskali posamezni ministri, državni sekretarji, delegacija MIZŠ, predstavniki inštitutov, fakultet, univerz in drugih inštitucij. V času sejma je na razstavnem prostoru MIZŠ dežuralo približno 60 predstavnikov različnih inštitucij. Letos je bil zabeležen tudi največji obisk doslej v času trajanja MIZŠ projekta.  Lahko se tudi izpostavi dejstvo, da so med obiskovalci bili v velikem številu tudi mladi, dijaki, študenti, raziskovalci in tudi mladi podjetniki.

Kratko poročilo pripravil, Janez Škrlec
Vodja projekta, MIZŠ, »Stičišča znanosti in gospodarstva.

WEB FAIR