fbpx

Podelitev sejemskih priznanj pospremila uradno otvoritev Mednarodnega Industrijskega sejma

Dobrodošli v nov svet: Mednarodni industrijski sejem navdušuje s svetovnimi novostmi!
09/04/2019
Razvrednoten poklic, ki ga na Mednarodnem industrijskem sejmu ponovno oživljajo
10/04/2019

Podelitev sejemskih priznanj pospremila uradno otvoritev Mednarodnega Industrijskega sejma

Med prijavljenimi izdelki in storitvami, ki jih je na razpis za podelitev tradicionalnih sejemskih priznanj prijavilo 14 podjetij, razstavljavcev na letošnjem Mednarodnem Industrijskem sejmu, sta si  po prepričanju strokovne komisije zlati priznanji prislužili podjetji Gorenje Orodjarna d.o.o. in podjetje KMS d.o.o. Gorenje Orodjarna je dobila zlato priznanje v kategoriji proizvajalci za svoje progresivno orodje za izdelavo izredno zahtevnih kosov iz pločevine, KMS pa v kategoriji zastopniki s programsko opremo in konstrukcijskimi prilagoditvami stroja, ki zagotavljajo kakovost izdelkov s sprotnim merjenjem parametrov in uravnavanjem količine izbrizganega materiala.

 

»Nagrada je priznanje sodelavkam in sodelavcem, ki so se trudili na tem projektu precej časa. Gre za projekt, katerega orodje ostaja v naši tovarni in bo serijski proizvod do leta 2025. Zdaj pa gremo novim zmagam naproti. Že načrtujemo nova orodja za kandidaturo na sejmu čez dve leti,« je po prejetju nagrade povedal direktor Gorenje Orodjarne Boštjan Dokl Menih.

Strokovno komisijo so sestavljali predsednik dr. Gašper Gantar, dekan visoke šole za proizvodnjo inženirstvo, Janez Navodnik, direktor Grozda Plasttehnika, vodja varilnega laboratorija na fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru dr. Tomaž Vuherer in Janez Tušek, direktor TKC-ja.

Kaj vse so upoštevali pri izbiri nagrajencev in kako je ocenjevanje potekalo, je podrobneje opisal dr. Gašper Gantar: »Pri ocenjevanju so bile najpomembnejše tehnične lastnosti, se pravi kako je izdelek, ki smo ga ocenjevali, tehnično dovršen v primerjavi z izdelki, ki so trenutno na trgu. Druga kategorija je bil ekonomski kriterij, torej tržna zanimivost, kot tretje pa smo upoštevali tudi vpliv na okolje. Lahko rečem, da smo bili pri izbiri zedinjeni in ni bilo nobenih dilem. Ti, ki so dobili priznanja, so nas čisto vse prepričali v enakem vrstnem redu.«

Komisija je odločila še, da v kategoriji proizvajalcev srebrno sejemsko priznanje prejme podjetje Kočevar d.o.o., bronasto pa Inoteh d.o.o.. V kategoriji zastopniki je srebrno sejemsko priznanje prejelo podjetje Topomatika d.o.o., bronasto pa VSM ABRASIVES d.o.o.

Tokrat je bila podeljena tudi posebna nagrada, ki jo je prejelo podjetje Daihen  Varstroj d.d., ki je  predstavilo stroj za laserski razrez. Stroj ima vgrajen vlakenski laser z izjemnimi kinematičnimi lastnostmi, kar omogoča hitro, natančno in učinkovito proizvodnjo. Ker je stroj v celotni izdelan pri njihovem partnerju na Poljskem, niso bili uvrščeni v kategorijo proizvajalcev predstavljenih izdelkov, vendar pa si zaradi njihove intenzivne vključenosti v razvoj predstavljenega izdelka zaslužijo priznanje.

 

Sejemska priznanja – kategorija proizvajalci

Zlata nagrada – Gorenje Orodjarna, d.o.o.

Priznanje si je zaslužilo s progresivnim orodjem z nazivom Gussel LH+RH za izdelavo izredno zahtevnih kosov iz pločevine z natezno trdnostjo 980 MPa. V orodju se hkrati izdelujeta dva izdelka, ki nista povsem simetrična. Dodaten izziv je bil vgradnja sistema za sprotno valjanje navojev v tako trdo pločevino, pri razvoju orodja pa je bilo potrebno uporabiti najzahtevnejše inženirske metode, konstrukcijske rešitve in površinske zaščite.

Srebrna nagrada – Kočevar, d.o.o.

Podjetje si je drugo mesto zaslužilo za razstavljen stroj za uporovno varjenje, ki je opremljen s sodobnim krmilnikom, ki omogoča krmiljenje in tudi beleženje varilnih parametrov, kar  je danes zahteva številnih uporabnikov opreme. Stroj je konkurenčen v svetovnem merilu. Parametri, ki jih lahko na tem stroju merijo, so jakost toka, sila stiskanja in čas varjenja. Dodatno pa lahko stroj meri tudi globino ugreza obeh ali posamezne elektrode v varjenec, kar je prednost in velika pridobitev pri tovrstnih strojih.

Bronasta nagrada – Inoteh, d.o.o.

Podjetje Inoteh je razvilo delovno mizo, ki omogoča hitro prilagodljivost različnim uporabnikom in ergonomsko delovno okolje za delavce, ki izvajajo montažo ali kakršnekoli druge dolgotrajne ali ponavljajoče se delovne operacije.

 

Sejemska priznanja – kategorija zastopniki

Zlata nagrada – KMS, d.o.o.

Podjetje KMS ima največji delež na slovenskem trgu na področju strojev za predelavo plastike. Nagrado si je podjetje prislužilo s programsko opremo in konstrukcijskimi prilagoditvami stroja, ki zagotavljajo kakovost izdelkov s sprotnim merjenjem parametrov in uravnavanjem količine  izbrizganega materiala. Programska oprema je nadgradnja prejšnje verzije in je v vseh tehnoloških rešitvah  vedno med prvimi.

Srebrna nagrada – Topomatika, d.o.o.

Podjetje je z njihovim proizvodom GOM CT osvojilo drugo mesto. Gre za napravo, ki omogoča merjenje dimenzij izdelkov skozi celotno debelino na način, ki je med najbolj natančnimi med vsemi ponudniki. Istočasno naprava omogoča enostavno ravnanje in vzdrževanje, kar je zelo pomembno za stroškovno učinkovito izvajanje meritev.

Bronasta nagrada  – VSM ABRASIVES, s.r.o.

Podjetje je nagrado osvojilo z VSM ACTIROX-om. Gre za fleksibilni material za brušenje v trakovih in kolutih. Podjetje se od drugih razlikuje v tem, da ima abrazivni granulat, ki se ne zgladi. Princip je v tem, da se kristalna zrna ali katerakoli druga zrna med obdelavo kontrolirano krušijo sama, tako da rezilna površina ves čas ostaja ostra. To krušenje dosega z mešanjem različnih keramičnih komponent.

WEB FAIR