fbpx

Oddajte e-prijavo in se potegujete za brezplačen razstavni prostor na največjem sejmu obrtnikov v Sloveniji

Na kaj se nanaša*
IZDELEKSTORITEVREŠITEV
V kakšni fazi se nahaja*
V FAZI ZAMISLITESTIRANJEVSTOPANJA NA TRGUVELJAVITEV NA TRGU
Na kaj se nanaša*
moja podjetniška ideja uvaja izdelke/storitve/rešitve, ki so splošno znane, uveljavljene, dosegljive inobstaja že veliko ponudnikovmoja podjetniška ideja uvaja nove izdelke/storitve/rešitve, ki niso/ne bodo rezultat lastnega razvojamoja podjetniška ideja uvaja nove izdelke/storitve/rešitve, ki so/bodo rezultat lastnega razvoja
Podjetje ima izdelan poslovni načrt za prijavljeno podjetniško idejo*
DaNe

Vsako izbrano podjetje mora dosledno upoštevati zahteve* organizatorja, v nasprotnem primeru se prijavljenemu
obračunajo vse storitve, ki jih je po prijavi koristil. *Zahteve organizatorja: vsakodnevna prisotnost na sejmu, vabljenje poslovnih partnerjev in prijateljev z brez-
plačnimi vstopnicami, vsaj 3 objave na družbenem omrežju pred sejmom o udeležbi na MOSovih podjetnih talen-tih, dnevno objavljanje na družbenih omrežjih v času MOSa (vsaj ena objava dnevno), sodelovanje z našo PR službo, po sejmu posnamete kratek video in zapišite pisno izjavo o rezultatih svojega nastopa na MOS.
Vsako pravočasno oddano prijavo (do 9.7.2022) bodo ocenili vsaj trije strokovni ocenjevalci in javnost. Vsakemu posameznemu strokovnemu ocenjevalcu pripada po en glas in en glas publiki. Končno skupno število točk, ki jih pridobi prijavitelj, je izračunano kot povprečje ocen vseh sodelujočih ocenjevalcev zaokroženo na celo število. Strokovna komisija bo dodeljevala točke glede na kriterij (od 0 do 30 točk), publika pa bo glasovala z oddajo glasov preko Facebook in Instagram profila Celjski sejem. Tam bodo objavljene vaše kratke predstavitve ideje. Glasovanje bo potekalo od 14. 7. 2022 do 20. 7. 2022. Glasovi se bodo kasneje pretvorili v točke, ideja z največ glasovi bo prejela 30 točk, sledi ideja z 29 točkami in po enakem ključu se bodo točke delile do najmanj ideje z najmanj glasovi oziroma do 0 točk.

Po seštevku vseh glasov bo prvih deset podjetij iz lestvice povabljenih k sodelovanju na MOSu in bo prejelo paket storitev. Obvestilo o izboru bo poslano po e-pošti do 24.7.2022. Izbrana podjetja bodo objavljena na spletni strani www.ce-sejem.si. Ocena komisije je dokončna. V okviru dogodka MOSovi podjetni talenti, ki bo predvidoma 3. dan MOSa (dan in ura bosta objavljena v programu prireditev na spletni strani www.ce-sejem.si) bodo razglašene tri najboljše prijavljene podjetniške ideje.


1. Ocena inovativnosti predloga (10 točk)
Podjetniška ideja je inovativna z vidika uporabnosti (inženirski del), designa (oblika in uporabnost produkta), trženjskih in marketinških kanalov, spodbuja nove potrebe uporabnikov.

2. Ocena ekonomsko-poslovnega vidika (10 točk)
Podjetje ima jasno opredeljeno uporabno vrednost predlagane podjetniške ideje, jasno opredeljene segmente potencialnih kupcev, potencialne trge in jasno opredeljene trženjske kanale. Podjetniška ideja je ekonomsko utemeljena.

3. Ocena trajnostnega vidika (10 točk)
Podjetniška ideja bistveno prispeva k trajnostnemu razvoju in napredku ter ima dolgoročni razvojni potencial. Pri zasnovi in razvoju je upoštevan socialni in okoljski vidik.

*Polja označena z zvezico so obvezna

Potrjujem, da sem seznanjen s splošnimi pogoji natečaja, ki so vidni tudi zgoraj
Razumem in soglašam, da bodo vsi osebni podatki, poslani v tem obrazcu, uporabljeni le za komunikacijo med mano in Celjskim sejmom d.d.

WEB FAIR