SEEnergy
CONTENT OF SEENERGY FAIR

SEEnergy

SEEnergy: Co-creating a Green Future.

SEEnergy, an international conference and trade expo, will be held on May 15 and 17, 2024. Every two years, we will assess the countries of Southeast Europe’s progress in the area of green transition, systematically examine the challenges they face, and encourage discussions on how to overcome them. We will also present recent developments in technology and legislation and offer comparative examples of best practices across countries. The involvement of state agencies, institutions, energy companies, and other stakeholders involved in the organization demonstrates the importance of the green transition in Slovenia.

SEEnergy

SEEnergy mednarodna konferenca in strokovni sejem - Celjski sejem
Key topics of the conference:
 • A meeting of state representatives from SE European institutions in charge of energy
 • NEPN (National Energy and Climate Plan) presentation of Slovenia, Croatia, Italy and Hungary
 • Nuclear energy
 • Digitization, connectivity, flexibility, and automation in the energy sector, electricity storage devices
 • Geothermal energy
 • Capture of CO2 in industry and its preparation technologies for subsequent use and storage
 • Financing of energy projects (involving the populace and their savings; energy communities etc.)
 • Production of hydrogen and its preparation technologies for subsequent use and storage
 • Wind energy
 • Sustainable building construction
 • Photovoltaics
Exhibition programme
 • Ravnanje z odpadki, zbiranje in odvoz odpadkov, obdelava, recikliranje (vozila za odvoz in zbiranje odpadkov, cisternska vozila, samonakladalci, pajki, prekucniki, dvigala za reciklažo, stroji za prelaganje materiala, mlini za odpadke, stroji za razrez odpadnih materialov, noži za recikliranje, sortirne linije, transportni trakovi, stiskalnice, press kontejnerji, naprave za odsesovanje in filtracijo, komunalni zabojniki, kontejnerji za samonakladalce, …)
 • Vodovod in kanalizacija (vodovod in cevni sistemi, material za vodovod in kanalizacijo, oprema za vodovodna omrežja, armature za zunanji vodovod, zaporne lopute, hidranti, merilna tehnika, vodomeri, kalorimetri, filtracija vode, centrifugirane črpalke za distribucijo vode, sistemi za čisto vodo, kanalizacija in odvodnjavanje, kanalski pokrovi, jaški in rešetke, stroji za čiščenje kanalizacije, kamere za pregled cevovodov, sanacija cevovodov, vzdrževanje cevovodov, …)
 • Čiščenje javnih površin, vzdrževanje in zimska služba (pometalne naprave in vozila, nadgradnje vozil, kosilnice za košnjo obcestnih površin in vodotokov, kosilnice za obrezovanja vejevja in urejanja živih mej, drobilci, mulčerji, snežni plugi, posipalniki, odmetalci snega, tehnologije skladiščenja in mešanja soli, …)
 • Pridobivanje energije iz sekundarnih surovin in odpadkov
 • Tehnologije za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
 • Ravnanje z nevarnimi odpadki
 • Nadzor onesnaženosti zraka
 • Čiščenje dimnih plinov in odsesavanje
 • Storitve recikliranja ter analitična in laboratorijska tehnologija za recikliranje
 • Priprava pitne vode
 • Čiščenje odpadnih voda
 • Čistilne naprave za odpadne vode
 • Priprava tehnološke vode
 • Telemetrijski sistemi
 • Tehnološka oprema
 • Laboratorijske tehnologije za analizo vode
 • Izobraževanje, raziskave, prenos tehnologij

Find everything you're interested in

Thank you for submitting your application!

Thank you for your inquiry!

We will get back to you as soon as possible.