SEEnergy
VSEBINA SEJMA SEENERGY

SEEnergy

SEEnergy: Soustvarjamo zeleno prihodnost.

SEEnergy, mednarodna konferenca s strokovnim sejmom, se bo odvijala med 15. in 17. majem 2024. Vsaki 2 leti bomo pregledovali napredek držav JV Evrope na področju zelenega prehoda, sistematično analizirali izzive ter spodbujali razpravo o njihovem premagovanju, obenem pa predstavljali aktualne tehnološke in zakonodajne novosti ter omogočali primerjalne primere dobrih praks med državami. V organizacijo so aktivno vključene državne agencije, inštitucije, energetska podjetja in drugi deležniki, kar odraža pomembnost zelenega prehoda v Sloveniji.

SEEnergy

SEEnergy mednarodna konferenca in strokovni sejem - Celjski sejem
Nosilne teme konferenčnega dela:
 • Srečanje energetskih ministrov oz. drugih predstavnikov državnih institucij zadolženih za energetiko iz JV Evrope.
 • Predstavitev NEPN Slovenije, Hrvaške in Italije ali Madžarske.
 • Jedrska energija.
 • Digitalizacija, povezljivost, fleksibilnost in avtomatizacija v energetiki, v tem sklopu tudi hranilniki električne energije.
 • Geotermalna energija.
 • Zajem CO2 v industriji in tehnologije priprave le tega za nadaljnjo uporabo in shranjevanje.
 • Financiranje energetskih projektov (kako vključiti tudi prebivalstvo z njihovimi prihranki, energetske skupnosti).
 • Proizvodnja vodika in tehnologije priprave le tega za nadaljnjo uporabo in shranjevanje.
 • Vetrna energija.
 • Trajnostna gradnja objektov.
 • Fotovoltaika.
Razstavni program
 • Ravnanje z odpadki, zbiranje in odvoz odpadkov, obdelava, recikliranje (vozila za odvoz in zbiranje odpadkov, cisternska vozila, samonakladalci, pajki, prekucniki, dvigala za reciklažo, stroji za prelaganje materiala, mlini za odpadke, stroji za razrez odpadnih materialov, noži za recikliranje, sortirne linije, transportni trakovi, stiskalnice, press kontejnerji, naprave za odsesovanje in filtracijo, komunalni zabojniki, kontejnerji za samonakladalce, …)
 • Vodovod in kanalizacija (vodovod in cevni sistemi, material za vodovod in kanalizacijo, oprema za vodovodna omrežja, armature za zunanji vodovod, zaporne lopute, hidranti, merilna tehnika, vodomeri, kalorimetri, filtracija vode, centrifugirane črpalke za distribucijo vode, sistemi za čisto vodo, kanalizacija in odvodnjavanje, kanalski pokrovi, jaški in rešetke, stroji za čiščenje kanalizacije, kamere za pregled cevovodov, sanacija cevovodov, vzdrževanje cevovodov, …)
 • Čiščenje javnih površin, vzdrževanje in zimska služba (pometalne naprave in vozila, nadgradnje vozil, kosilnice za košnjo obcestnih površin in vodotokov, kosilnice za obrezovanja vejevja in urejanja živih mej, drobilci, mulčerji, snežni plugi, posipalniki, odmetalci snega, tehnologije skladiščenja in mešanja soli, …)
 • Pridobivanje energije iz sekundarnih surovin in odpadkov
 • Tehnologije za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
 • Ravnanje z nevarnimi odpadki
 • Nadzor onesnaženosti zraka
 • Čiščenje dimnih plinov in odsesavanje
 • Storitve recikliranja ter analitična in laboratorijska tehnologija za recikliranje
 • Priprava pitne vode
 • Čiščenje odpadnih voda
 • Čistilne naprave za odpadne vode
 • Priprava tehnološke vode
 • Telemetrijski sistemi
 • Tehnološka oprema
 • Laboratorijske tehnologije za analizo vode
 • Izobraževanje, raziskave, prenos tehnologij

Najdite vse, kar vas zanima

Hvala za oddano vlogo!

Hvala za oddano povpraševanje!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.