fbpx

SPLOŠNI POGOJI VSTOPA NA SEJME CELJSKEGA SEJMA

Vstop na prireditveni prostor je za vse obiskovalce dovoljen le skozi uradne vhode na posamezen sejem v odpiralnem času za obiskovalce posameznega sejma. Vstop je možen le z veljavno vstopnico.

Vstopnice je mogoče kupiti na blagajnah sejmišča v času sejma ali v spletni prodaji. Cene vstopnic so objavljene na spletni strani posameznega sejma in na cenikih na prodajnih mestih. Če dobite vstopnico po nižji ceni, kot so uradne objavljene cene, lahko sklepate, da je ponarejena. Vstop s ponarejeno vstopnico ne bo možen. Vstopnica je zaščitena, ponarejanje je prepovedano.

Ob nakupu vstopnice takoj preštejte vrnjeni denar. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Za uveljavitev popustov za upokojence, dijake in študente je na prodajnem mestu potrebno ta status dokazati s predložitvijo ustrezne izkaznice ali dokumenta, ki dokazuje ta status. Brez ustreznega dokazila je mogoče kupiti le vstopnico brez popusta.

Če je vstop na določeno prireditev dovoljen le polnoletnim osebam, so blagajničarke ob prodaji kart ter varnostniki pred vstopom na prireditev in na prireditvi pooblaščeni za ugotavljanje polnoletnosti osebe, ki želi vstopiti na prireditev, na način, da lahko od takšne osebe zahtevajo predložitev veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo. Če oseba noče ali ne more dokazati polnoletnosti imajo pravico takšni osebi zavrniti vstop oziroma jo napotiti, da zapusti prireditveni prostor.

Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor.

Uporabljene/neuporabljene vstopnice v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za gotovino.

Živalim ni dovoljen vstop na prireditveni prostor.

Obiskovalci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Zaradi zagotovitve osebne varnosti obiskovalcev lahko v skladu z 49. členom Zakona o zasebnem varovanju varnostna služba na vhodih na prireditev in tudi na samem varovanem območju prireditve izvede površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji prepreči vstop oziroma izstop z varovanega območja do prihoda policije.

Kljub kupljeni vstopnici si pridržujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora. Obiskovalca, ki kali javni red in mir na prireditvi, lahko varnostno služba s prireditvenega prostora odstrani ali zadrži do prihoda policije.

Obiskovalci se na dogodku gibljejo na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih imetnik vstopnice prinese na sejemski prireditveni prostor.

Kajenje v dvoranah prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjih prostorih, kjer so nameščeni tudi pepelniki.

Nagradne igre, igre na srečo in nagradna žrebanja, ki s strani organizatorja ali razstavljavcev na sejmu niso najavljena na njihovih uradnih komunikacijskih kanalih (družabna omrežja, spletne strani, e-sporočila), so lažna. Ne posegajte po nakupu srečk, v kolikor oseba, ki vas poziva k sodelovanju v nagradni igri, igri na srečo ali nagradnemu žrebanju, nima za potek  nagradne igre, igre na srečo ali nagradnega žrebanja nobenega potrdila oziroma dokazila, bodisi na spletu, družabnem omrežju, razstavnem prostoru, letaku itd.

Obiskovalci so dolžni upoštevati tudi morebitna dodatna navodila organizatorja, ki bi jih ta podal na vstopu ali na samem prireditvenem prostoru.                                                                                                         

Celjski sejem, d.d.

WEB FAIR