Medijski center

SPOROČILA ZA JAVNOST

Pravilna nagradne igre – Agritech 2022

Podarjamo 2 vstopnici za 3. Sejem Agritech

 1. Kdo prireja nagradno igro 

Organizator nagradne igre je Celjski sejem, d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje.

2. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka od 1.3.2022 do vključno 5.3.2022 na Facebook strani Celjski sejem d.d. .

3. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je izvedba nagradne igre na Facebook strani Celjski sejem d.d. in podelitev 2x vstopnice za sejem Agritech. Namen nagradne igre ni pridobivanje baze potencialnih naročnikov, pospeševanje prodaje ali izvajanje trženjskega komuniciranja.

4. Potek nagradne akcije

V nagradni akciji se sodeluje na sledeč način:

Sodelujoči v nagradni igri na facebook strani Celjski sejem d.d. pod objavo na kateri je jasno razviden namen nagradne igre,  pod komentar vpiše BESEDO SODELUJEM, objavo všečka ter deli med prijatelje.

V glavnem žrebanju, ki bo 5.3.2022 bodo sodelovali vsi, ki so ustrezno sledili navodilom nagradne igre.

Med vsemi sodelujočimi bo računalniški program naključno izžrebal 2 nagrajenca, ki prejmeta vsak po eno vstopnico za sejem Agritech. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat!

5. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajenke oziroma nagrajenca

Za sodelovanje v sklopu nagradne igre se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s pravili nagradne. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka izbora ni odkrila kršitev pravil igre oziroma da sodelujoči že tekom igre niso bili diskvalificirani. Komisijo sestavljata dva člana, predsednica komisije Nina Ermenc Pangerl in idejna vodja nagradne igre; zunanja sodelavka Barbara Bralić Jagrič.
Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajenki oziroma nagrajencu naredila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na sedežu Celjskega sejma d.d., na Dečkovi cesti 1, 3000 Celje.

6. Pristojnosti komisije igre 

Komisijo sestavljajo 2 predstavnika organizatorja in sicer Nina Ermenc Pangerl (predsednica komisije) ter zunanja sodelavka Barbara Bralić Jagrič.


Komisija igre ima sledeče pristojnosti: 

– nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči kakorkoli ravnali v nasprotju s pravili te igre.
– V kolikor komisija določene sodelujoče sumi nespoštovanja pravil te igre, jim mora dati možnost zagovora, v katerem pojasnijo, da so dejansko ravnali v skladu s pravili igre. V kolikor sodelujoči tega ne dokažejo na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
– Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova oziroma preko facebook sporočil.

– Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

7. Seznam nagrad

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

2 x vstopnica za 3. Sejem Agritech

8. Objava sodelujočih in žrebanje 


Glavni žreb bo 5.3.2022. Žreb bo opravil računalniški program in popolnoma naključno izbral 2 nagrajenca. V žrebanju bodo vključeni vsi, ki so ustrezno sledili pravilom nagradne igre in bodo svoje sodelovanje izrazili do 5.3.2022 do 15.00. Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Celjski sejem d.d. najkasneje do 5.3.2022. do 20.00 zvečer. V primeru, da izžrebani nagrado zavrne, se žreb ponovi.

9. Splošno o nagradah in sodelujočih

Izžrebani nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenci v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkažejo svojo identiteto. V primeru, da nagrajenci tega nočejo storiti, izgubijo pravico do nagrade. Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu ne bodo odzvali ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade.

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade oz. organizatorju te nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.
Akontacijo dohodnine plača nagrajenec. .

Če izžrebani nagrajenci organizatorju zahtevanih podatkov ne posredujejo v zahtevanem roku, se to šteje kot odpoved nagradi in od organizatorja niso upravičeni zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izžrebanega nagrajenca.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko sodelujočih medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

10. Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo ženske in moški s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Celjski sejem d.d..

Hvala za oddano vlogo!

Hvala za oddano povpraševanje!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.