Medijski center

SPOROČILA ZA JAVNOST

SPOROČILO ZA JAVNOST EKOCI

SZJ IZ POSVETA ALI BOMO V PRIHODNOSTI JEDLI GENSKO SPREMENJENO ALI SONARAVNO PRIDELANO HRANO?

Celje 15.3 2024

Na Celjskem sejmu Altermed & Flora je bil organiziran zanimiv posvet:«  Ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno hrano ali sonaravno pridelano hrano?«  Vabljeni gostje odločevalcev politike, stroke in prikazi dobrih praks ter polna dvorana udeležencev  je vzpodbuda k resnemu razmisleku in odločnim ukrepom  o prihodnji prehranski varnosti. V času spremenjenih geopolitičnih razmer in novih tehnik tudi umetno pridelane hrane. Vprašanja in pobude so postavili tudi obiskovalci, podkrepili s podpisi, njihove pobude in pa so se zbirale ves čas sejma na razstavnem prostoru Ekoci. Podeljena so bile tudi zahvale in priznanja sodelujočim v vseslovenskemu  gibanju za povečanje samooskrbe in ohranjanje  slovenskih semen Oskrbimo Slovenij – Štafeta  semen.

Iz posveta prihaja nedvoumno sporočilo odločevalcem, da si  ljudje želijo transparentnega načina označevanja  hrane vse od semena do končnega izdelka z razpoznavno označbo  na deklaracijah, da bo kupec sploh vedel kaj kupuje in lahko primerja tudi cene;  na kakšnih način je bila hrana pridelana: v zemlji / konvencionalno ali sonaravno – ekološko biodinanamično ali permakulturno) ali v vodi (hidroponika, akvaponika, airponika)  ali z umetno pridelavo hrane: umetno laboratorijsko pridelano meso, med, ter vzgoja čričkov, mokarjev ipd… Želijo,  da se vsa hrana ki ni pridelana v zemlji prodaja v ločenih  trgovinah  ali na posebnih oddelkih.  Najti je potrebni način ponudbe slovenske hrane in proizvodov – morda tudi preko nove slovenske verige od kmeta preko zadrug do kupca  z oznako Kupujmo slovensko,  da bo kupec,  ki se želi oskrbeti s slovensko hrano točno vedel, kje lahko najde izključno slovensko hrano.

Foto Probakster: Častni gostje posveta.: Sanja Lončar, Samooskrbni.net, preds., Irena Rotar Združenje Ekoci, preds.  državna sekretarka na  ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo  in prehrano, dir-Andrej Simončič, dir Kmetijskega instituta Slovenija, dr. Martina Bavec Fakulteta za kmetijsko in biosistemske  vede Maribor in dr.  Maja  Kolar, semenjalnica 

Udeleženci so bili veseli stališča častne gostje  Eve Knez, državne sekretarke iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je poudarila, da bo vlada RS pri odločitvi o novih genomskih tehnikah in patentiranju semen ter gozdnih sortimentov, ki se pripravlja za sprejetje na ravni  EU uporabila previdnostne načelo.

Tudi udeleženci želijo,  da se morebitna sprejeta Uredba a novih genomskih tehnikah pridelave rastlin v Sloveniji ne uvede sploh ne direktno v naravo, dokler se ne izvedejo poizkusi v daljšem časovnem obdobju  kaj pomenijo takšne  rastline za zdravje čebel in opraševalce, kaj za zdravje in kaj za biotsko pestrost pri nas. Prva tako se naj ne  na trgu ne prodaja umetno pridelana hrana, dokler niso raziskani učinki uživanja tako pridelane hrane  na zdravje ljudi. 

Eva Knez je pojasnila tudi pomen bioregij ter  organiziranost in celovit pristop kako najti najboljše možne rešitve za katere si prizadevajo preko strateškega sveta. Podprla ke  razmišljanja obiskovalcev  o ostalih pobudah, ki jih bodo poslali v preučitev določevalcem iz posveta preučitev za  vključitev v zakonodajo: kako do več sonaravno pridelane hrane, tudi v šolah in vrtcih in preko javnih naročil, kako urediti status kmetijstva, kako ohraniti podeželje in tudi male kmetije ter izkoristit potencial naše dežele »eko cone Evrope#  povečanjem sonaravno pridelane hrane, ter podpori nišnih panog v kmetijstvu kot so čebelarstvo, zeliščarstvo, semenarstvo, ter o ostalih zbranih pobudah.

dr. Martina Bavec iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je predstavila nevarnosti, ki bi jih prinesle  implementacija nove zakonodaje o genomski pridelavi rastlin  za ekološko kmetijstvo. Poudarile je ukrepe kako doseči zastavljeni cilj ekološke prideva in dobre prakse iz tujine ter pomen ekološke pridelave hrane in trajnostne pristope k varovanju kmetijske zemlje in naravnih virov.

Naklonjenost  in prednosti novih tehnologij, ki naj bi pomagale k večji pridelavi hrane z  uporab novih genomskim tehnikam pridelave rastlin je predstavil   dir. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije. Pojasnil je nekatere odgovore na zastavljana  vprašanja ohranjanja  in  žlahtnjenja slovenskih semen v slovenski semenski banki  in  koliko semen se žlahtni v Ptujskem  centru, žlahtnjenja semen.. Zaradi pomanjkanja časa  na  vsa vprašanja ni bilo moč odgovoriti na posvetu, zato bodo odgovorjeno naknadno iz strani njihovih strokovnih služb. Odgovori bodo poslani udeležencem, posveta in objavljeni na spletni strani www. ekoci.si;  

Dobre prakse kako  slovenska  semena že pridelujejo na Gorenjskem in kako o razvoj slovenskega semenarstva podpirajo v Radovljici in okoliške lokalne skupnosti   je predstavila dr. Maja Kolar, Semenjalnica in poudarila pomen sonaravne  biodnamične pridelave  ter celostni  pristop.

Kaj bi prinesla implementacija zakonodaje patentiranja semen, uvedba novih genomskih tehnik je predstavila Sanja Lončar,  Samooskrbni.net. Poudarila je pomen  ozaveščanja ljudi, in predstavila dobre prakse vrtičkarstva, semenarstva, pridelava sadik za samooskrbo posredovanja znanja   in povečanje samooskrbe na ravni gospodinjstva, ki ga uspešno izvajajo v društvu in s povezanimi partnerji.

Irena Rotar, Združenje Ekoci, eko civilna iniciativa Slovenije je  moderirala posvet in poudarila  pomen  dejanj vsakega posameznika v sedanjosti na prehransko varnost  in  trajnostno prihodnost. Pritisk kapitala tudi na naravne vire, kmetijsko zemljo, velikokrat zmanjšuje vrednote poštenja in odgovornosti do ljudi in narave brez,  da bi bile vnaprej preučene posledice za  varnost zdravja ljudi, živali in pred posegi v naravo. Tudi kot povezani  posamezniki lahko veliko  naredimo z aktivnim državljanstvom  tako,  da se vključimo v aktualno vprašanja in s pozitivnimi pristopom podajamo pobude oblastnikom kakšne ukrepe želimo  za sedanjost in prihodnost.

Kako zavzeti ljudje že od leta 2012 dalje vsako leto znava delujejo v praksi  je vidna  tudi iz vseslovenskega gibana gibanja za povečanja samooskrbe  in ohranjanja  slovenskih Oskrbimo Slovenijo – štafeta, katere  pobudnik so Ekoci.  V  tem času je postalo vrtičkarje moderno, posejanih je bilo na tisoče semen, v zadnjem času tudi s semenskimi  kroglicami, uspelo se je ohraniti nekaj semen starih sort semen na način nadaljevanje  tradicije  prednikov. Izmenjevalnice   semen in znanja po mnogih krajih po Sloveniji, nastajajo  knjižnice semen . Čedalje več naprednih ljudi si želi ukrepov za trajnostno prihodnost in so se pripravljeni aktivno vključiti v soustvarjanje trajnostne prihodnosti.

 

Na celjskem sejmu je bila v sklopu sejma organizirana  tudi  največja vseslovenska Izmenjevalnica semen udeležencem, ki so že izvedli aktivnosti   do marca 2024. Zahvala in priznanja so prejeli: dr .Martina Bavec,   za prizadevanja za  ekološko kmetijstvo v Sloveniji, Čebelarska zveza  Slovenije za aktivnost posejmo 100.000 semenskih kroglic, Vrtec Slovenska  Bistrica  za prizadevanja prenosa znanj ohranjanja slovenskih  semen,

samooskrbe in  trajnostne prihodnosti . Center za varstvo in delo Golovec Celje ,  ga. Mojca Murko za aktivnosti ohranjanja slovenskih semen in trajnostne prihodnosti, Center  za varstvo in delo Golovec  ga. Mateja Brinovec za aktivnosti ohranjanja slovenskih semen in trajnostne prihodnosti, . Društvo gospodinj Spuhlja , Za aktivnosti Izmenjavalnice  in ohranjanja slovenskih semen  g. Slavko Turšič za biodinamični sadjarski koledar in ohranjanje starih sadnih vrst.   Priznanja so  prejeli OŠ Artiče ga. Natalija Vahčič   Za  prenos znanj in aktivnosti: « Od semena do semena.«    Za  izvedene aktivnosti   ohranjanja slovenskih semen in samooskrbe sonaravne pridelave in trajnostne prihodnosti , Društvo gospodinj Spuhlja,  ga. Suzana Čeh Društvo gospodinj Spuhlja dr. Nataša Belšak Šel , Vrtec  “Otona   Župančiča ” Slovenska Bistrica ga. Klavdija Čoh,   Vrtec “Otona  Zupančiča  ” Slovenska Bistrica, ga. Leonida Lipovšek , V ga. Nina Borko Bezjak,in  ga. Judita Kamenšek,   Center za varstvo in delo Golovec  ga. Ksenja Križnik Krajnc  in OŠ Prebold.  ga. Marjana Kladnik.

 

  

Foto Probakster: Prejemniki priznanj in zahval sveslosejkda gibanja za poevlanej smaooksre in ohranjanja sleovskih semen skupja s častnimi gosti in dela udeležencev posveta.

Zapisala. Irena Rotar, Ekoci

 

Hvala za oddano vlogo!

Hvala za oddano povpraševanje!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.