Medijski center

SPOROČILA ZA JAVNOST

Tretji dan Mednarodnega industrijskega sejma

V znamenju dneva orodjarstva in vzdrževanja ter sejemskih priznanj

Današnji dan je bil posvečen orodjarjem in vzdrževalcem, ki so imeli več strokovnih posvetov in predavanj. Sejemski dan je minil v znamenju številnega obiska, odzvalo se je tudi veliko srednjih šol in fakultet, ki so bili nad sejmom izjemno navdušeni. Sejem je za njih nadgradnja šolskega učnega načrta in velika pomoč mladim pri vpeljavi teoretičnega pouka v prakso, hkrati pa lažja odločitev pri njihovih kariernih poteh.

V večernih urah je potekala podelitev sejemskih priznanj za razstavljene eksponate razstavljavcev.

Komisija je ocenjevala prijavljene izdelke po naslednjih kriterijih:

  • tehnično-tehnološki (inovativnost, tehnološki nivo, uporaba novih materialov, uporaba novih tehnologij, kvaliteta izdelave, tolerančno območje, design);
  • poslovno-ekonomski (znižanje stroškov, povečanje produktivnosti, zmanjšanje izmeta, dodana vrednost, tržna zanimivost);
  • okoljsko-energetski (okoljska prijaznost, energetska učinkovitost, riziko uporabe, vpliv na zdravje).

V kategoriji ZASTOPNIKI blagovnih znamk so najvišja priznanja dobili:

Bronasto priznanje podjetje IPRO ING d.o.o.

Srebrno priznanje podjetje TOP TEH d.o.o.

Zlato priznanje Mikrotvornica d.o.o.

 

V kategoriji PROIZVAJALCI/RAZVOJNIKI so najvišja priznanja dobili:

Bronasto priznanje podjetje VIRS d.o.o.

Srebrno priznanje podjetje NPPower d.o.o.

Zlato priznanje podjetje Pilih d.o.o.

 

POSEBNO PRIZNANJE pa je dobilo podjetje LVD company NV za vrhunsko predstavljen stroj Puma 3015, stroj za laserski razrez materiala.

 

_____________________________________________________

 

POJASNITEV PRIZNANJ:

ZASTOPNIKI

Mikrotvornica d.o.o.
Podjetje predstavlja 3D tiskalnik za izdelavo prototipov iz plastičnih materialov. Gre za tiskalnik finskega proizvajalca, ki omogoča uporabo široke palete plastičnih materialov kot gradnikov z prototipne izdelke. Pri tem je potrebno poudariti, da je tiskalnik ustrezno opremljen tudi za uporabo vrhunskih plastičnih materialov, kot sta PAEK in PEEK, kakor tudi z različnimi vlakni ojačenih materialov, saj ektrudorska glava omogoča temperature nanosa do 470 oC v komori segreti na 250 oC. Okolju prijazna tehnologija FDM/FFF omogoča proizvodno prototipov praktično brez odpadka. V skladu z usmeritvami Industrije 4.0 omogoča za vsak izdelan prototip / izdelek ustrezen certifikat o izdelavi.

TOP TEH d.o.o.
Podjetje predstavlja vrhunski sušilnik za plastične materiale, ki se uporablja v procesu predelave plastike. Zaradi zahtev procesa mora biti plastični material pred predelavo ustrezno posušen. Klasične metode sušenja materiala potekajo na principu segrevanja, medtem ko predstavljena rešitev proizvajalca Maguire suši material na inovativen način in sicer z uporabo vakuuma. S tem postopkom se zniža poraba energije tudi do 90%. S tem se omogoči podjetjem, da imajo nižje stroške energije, in zato bolj konkurenčno nastopajo na trgu, hkrati pa znižujejo svoj ogljični odtis.

Ipro ing d.o.o.
Podjetje predstavlja patentiran postopek varjena – Tip-TIG. Tip-TIG je inovativen postopek varjenja, kjer se pri varjenju uporabljamo patentirano oscilirajoče gibanje varilne žice, ki je lahko tokovno predhodno segreta. To ključno vpliva na kakovost zvarnega spoja, kakor tudi na samo produktivnost varjenja, saj se produktivnost poveča tudi do 300% v primerjavi s klasičnim TIG postopkom. S tem postopkom je mogoče varjenje praktično vseh vrst in debelin jekel ne glede na smer varjenja. Zaradi večje hitrosti varjenja je vnos toplote v material manjši in posledično dobimo manjšo toplotno prizadeto cono.

 

PROIZVAJALCI/RAZVOJNIKI

Pilih d.o.o.
Podjetje na sejmu predstavlja avtomatsko linijo za izdelavo tečajev pečice. Linija je sestavljena iz šestih enot in operira v taktu 6s in tako izdela tečaj vrat pečice, ki je sestavljen iz 13 različnih polizdelkov. Celoten proces izdelave je avtomatiziran, kar je podjetju omogočilo, da je linija produktivnejša, saj se je v primerjavi s klasičnim postopkom izdelave skrajšala čas cikla izdelave za 25%. V avtomatsko montažno linijo so integrirani tako dozirni, kot tudi vsi montažni in kontrolno merilni postopki, ki omogočajo kakovostno in kvantitativno sledenje posameznim izdelkom. Vsak izdelek je opremljen s QR kodo, ki zagotavlja 100% sledljivost izdelka tudi v času uporabe. V montažno linijo so integrirani tudi trije roboti, ki nadomeščajo 5 delavcev. S tem podjetje zasledujejo cilje in principe proizvodnje 4.0.

NPPower d.o.o.
Dodajalne tehnologije predstavljajo sodoben tehnološki postopek, ki omogoča personalizirano izdelavo kompleksnih izdelkov. Podjetje je razvilo in izdelalo lasten stroj za 3D tiskanje kovin s pomočjo tehnologije L-PBF. Predstavljen 3D tiskalnik tako omogoča izdelavo zahtevnih 3D kovinskih izdelkov in polizdelkov in različnih kovinskih prahov. Ključna prednost tehnologije je, da ne potrebuje po 3D tiskanju tudi dodatnega sintranja. S tem se izognemo dimenzijskim spremembam, ki so povezane krčenjem po sintranju. Podjetju to omogoča izdelavo dimenzijsko stabilnih izdelkov, ki se lahko direktno uporabijo. Prav tako je podjetje s svojo tehnologijo omogočilo uporabo različnih prahov različnih proizvajalcev, kar dovoljuje kupcem prosto izbiro dobavitelja prahov. Pomemben argument pa je tudi 100% ponovna uporaba prahov, kar pomeni, da v procesu praktično ni odpada.

VIRS d.o.o.
Robotska varilna celica s kolaborativnim robotom za lasersko varjenje podjetjem nudi napredno sistemsko rešitev na ključ za hitro enostavno in stroškovno učinkovito varjenje. Predstavljena rešitev se lahko prilagodi potrebam sleherne proizvodnje in omogoča tudi do 10-krat hitrejši varilni proces, kot to omogočajo druge konvencionalne metode. Velja za tehnološko dovršen produkt, ki sledi smernicam Industrije 4.0. Robot dosega ponovljivost 4 stotinke milimetra. Možnost laserja da oscilira izhodne moči pripomore tako h kakovosti zvara, kakor tudi k nižji porabi energije. Dodatno znižanje lahko CoboLas celica, ob izpolnjenih tehničnih pogojih, zagotovi z vgrajeno aplikacijo WeldCockpit AI©. Gre za samo učečo programsko aplikacijo, ki s pomočjo umetne inteligence omogoča hitro in pregledno spremljanje ter dokumentiranje tehničnih in ekonomskih parametrov ter energetske učinkovitosti pri robotiziranem varjenju.

 

POSEBNO PRIZNANJE

Podjetje LVD company NV si prisluži posebno priznanje za vrhunsko predstavljen stroj Puma 3015, stroj za laserski razrez materiala. Gre za stroj, na katerem lahko izvajamo razrez vseh vrst kovinskih materialov do debeline 30 mm in tlorisa 3 x 1,5 m. Razstavljen stroj poleg svojih karakteristik in velikosti (gre za največji razstavni eksponat na sejmu) predstavlja tudi pomembnost mednarodnega industrijskega sejma, saj predstavlja instalacija tovrstnega stroja velik zalogaj za razstavljavca. S tem je podjetje LVD priznalo pomembnost slovenske industrije

Hvala za oddano vlogo!

Hvala za oddano povpraševanje!

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.