MOS Fair
CONTENT OF MOS FAIR

MOS

The Fair of all Fairs

MOS is our best recognised business and fair event. We like to call it “the fair of all fairs”, as it is the biggest fair in Slovenia, which has hosted over 1.5 million visitors in the last decade.

This year between 13 and 17 September, we will host the jubilee 55th MOS, so the fair will be even more festive and abundant than usual. The exhibitors are preparing for it with their newest offer, and Celjski sejem will put special emphasis on educational contents and side events for this important fair, which comprises five different segments: MOS DOM, MOS TEHNIKA ENERGETIKA, MOS TURIZEM, MOS B2B and MOS PLUS.

MOS DOM

Exhibition programme MOS DOM
 • Prefabricated houses
 • Construction materials
 • Facade materials
 • Dry construction
 • Builders’ joinery
 • Plumbing and machine installations
 • Ceramics and bathroom equipment
 • Heating, cooling, ventilation
 • Photovoltaics, energy storage
 • Flooring and wall covering, parquet
 • Furniture, interior equipment
 • Landscaping

MOS TURIZEM

Exhibition programme MOS TURIZEM
GREEN (SUSTAINABLE) TOURISM
 • Outdoor (hiking, cycling ... )
 • Wellness tourism
 • Congress tourism
 • Cultural tourism
 • Spa tourism
 • Rural tourism
 • Tourist destinations
CULINARY ARTS
 • Local and organic food and drinks
 • Alcoholic and non-alcoholic beverages
 • Meats and other culinary delicacies
 • Catering equipment
CAMPING & CARAVANNING
 • RVs and RV equipment
 • Caravans
 • Demountable camper units and upgrades
 • Equipment for conversions
 • Network of camper stops
 • Servicing for RVs and caravans

MOS TEHNIKA & ENERGETIKA

Exhibition programme MOS TEHNIKA & ENERGETIKA
EQUIPMENT AND TOOLS FOR COMPANIES AND DIY’ERS, PROFESSIONAL ENERGY SOLUTIONS
 • Electric, pneumatic and manual tools
 • Equipment for workshops and warehouses
 • Measuring equipment and instruments
 • Lifting equipment
 • Protective and work equipment
 • Professional cleaning machines and equipment
 • Compressors and compressed air equipment
 • Equipment and machinery for processing wood, metals and plastic
 • Forklifts, loading ramps
 • Tools for plumbers and air-conditioner installers
 • Misting/cooling system
 • Ventilation systems for crafts and industry
 • Energy equipment
 • Components for heating and cooling
 • Tents, storage halls
 • Publishers of professional magazines
POOLS, AGRICULTURAL AND GARDENING MACHINERY, TOOLS
 • Professional lawnmowers and garden tractors
 • Pools and pool technology
 • Massage pools
 • Cleaning devices, water collectors
 • Transport and facade scaffolding
 • Drill bits
 • Car trailers
 • Mobile lifts
 • Lifting platforms
 • Extraordinary transports
 • Laser cutting
 • Metal products

MOS B2B

Exhibition programme MOS B2B
 • Presentation of ministries, government services, public agencies
 • Presentation of chambers, associations
 • Presentation of foreign countries
 • Presentation of professions and educational institutions
 • Digitalization
 • Business services (banking, insurance, financial, marketing, counseling, logistics etc.)
 • Research and development

MOS PLUS

Exhibition programme MOS PLUS
CLOTHING, FOOTWEAR, JEWELLERY
 • Clothing and footwear by Slovenian and foreign producers
 • Fashion accessories made of natural materials
HEALTHY LIVING
 • Food supplements
 • Massage appliances
 • Health services
NATURAL COSMETICS
 • Natural ointments
 • Natural fragrances and aromatherapy
MEDICAL AIDS AND SERVICES
 • Health measurements and services
HOUSEHOLD AND KITCHEN APPLIANCES
 • sewing machines
 • Dishes
 • Kitchen robots
 • Kitchen accessories
HOME AND GARDEN ACCESSORIES
 • consumer products
 • Indoor cleaning technology
 • Garden tools and accessories
 • tree of life
CHILDREN PLAYSETS AND WORKSHOPS
CYCLING
 • bicycles
 • equipment and accessories for cycling
MOS DOM

MOS DOM

Razstavni program MOS DOM
 • montažne hiše
 • gradbeni material
 • fasadni material
 • suha gradnja
 • stavbno pohištvo
 • sanitarne in strojne inštalacije
 • keramika in kopalniška oprema
 • ogrevanje, hlajenje, prezračevanje
 • fotovoltaika in hranilniki energije
 • talne in stenske obloge, parket
 • pohištvo in notranja oprema
 • zunanja ureditev
MOS TURIZEM

MOS TURIZEM

Razstavni program MOS TURIZEM
ZELENI (TRAJNOSTNI) TURIZEM
 • outdoor (pohodništvo, kolesarjenje ...)
 • wellness turizem
 • kongresni turizem
 • kulturni turizem
 • zdraviliški turizem
 • turizem na podeželju
 • turistične destinacije
KULINARIKA
 • lokalno in ekološko pridelana hrana in pijača
 • alkoholne in brezalkoholne pijače
 • mesnine in druge kulinarične dobrote
 • gostinska oprema
KAMPING & KARAVANING
 • avtodomi in oprema za avtodome
 • počitniške prikolice
 • snemljivi bivalniki in nadgradnje
 • oprema za predelave
 • mreža postajališča za avtodome
 • servisne storitve za avtodome in prikolice
MOS TEHNIKA & ENERGETIKA

MOS TEHNIKA & ENERGETIKA

Razstavni program MOS TEHNIKA & ENERGETIKA
OPREMA IN ORODJA ZA PODJETJA IN DOMAČE MOJSTRE, PROFESIONALNE ENERGETSKE REŠITVE
 • elektro, pnevmatsko in ročno orodje
 • oprema za delavnice in skladišča
 • merilna tehnika in instrumenti
 • dvižna oprema
 • zaščitna, delovna in varovalna oprema
 • profesionalni čistilni stroji in oprema
 • kompresorji in oprema za komprimiran zrak
 • stroji in oprema za obdelavo lesa, kovine in plastike
 • viličarji, nakladalne rampe
 • orodje za vodovodarje in monterje klimatskih naprav
 • meglilni/hladilni sistem
 • prezračevalni sistemi za industrijo in obrt
 • energetska oprema
 • komponente za ogrevanje in hlajenje
 • šotori, skladiščne hale
 • založbe strokovnih revij
BAZENI, KMETIJSKA IN VRTNA MEHANIZACIJA, STROJI IN ORODJA
 • profesionalne kosilnice in vrtni traktorji
 • bazeni in bazenska tehnika
 • masažni bazeni
 • čistilne naprave, zbiralniki vode
 • prevozni in fasadni odri
 • grelci in razvlažilci prostorov
 • svedri
 • avtoprikolice
 • mobilna dvigala
 • dvižne ploščadi
 • izredni prevozi
 • laserski razrez
 • izdelki iz kovine
MOS B2B

MOS B2B

Razstavni program MOS B2B
 • predstavitev ministrstev, vladnih služb, javnih agencij
 • predstavitev zbornic, združenj
 • predstavitev tujih držav
 • predstavitev poklicev in izobraževalnih ustanov
 • digitalizacija
 • poslovne storitve (bančne, zavarovalniške, finančne, marketinške, svetovalne, logistične, ...)
 • raziskave in razvoj
MOS PLUS

MOS PLUS

Razstavni program MOS PLUS
OBLAČILA, OBUTEV, NAKIT
 • oblačila in obutev slovenskih in tujih proizvajalcev
 • modni dodatki iz naravnih materialov
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
 • prehranska dopolnila
 • masažni aparati
 • zdravstvene storitve
KOZMETIKA IZ NARAVNIH MATERIALOV
 • naravna mazila
 • naravne dišave in aromaterapija
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN STORITVE
 • meritve in storitve za zdravje
GOSPODINJSKI IN KUHINJSKI PRIPOMOČKI
 • šivalni stroji
 • posoda
 • kuhinjski roboti
 • kuhinjski pripomočki
DODATKI ZA DOM IN VRT
 • izdelki široke potrošnje
 • čistilna tehnika za notranje prostore
 • orodja in pripomočki za vrt
 • drevo življenja
OTROŠKA IGRALA IN DELAVNICE
KOLESARJENJE
 • kolesa
 • oprema in pripomočki za kolesarjenje

Find everything you're interested in

Thank you for submitting your application!

MOS

DATE OF HALL RENTAL*

HOUR OF HALL RENTAL*

MOS